به دلیل استفاده وب سایت کیمیا از ورژن قدیمی جوملا، این سایت چندین مرتبه مورد حمله هکر ها قرار گرفته و ویروسی شده است.

لذا ضمن پیگیری حقوقی، برای جلوگیری از تکرار این موضوع، وب سایت کیمیا با ورژن جدید بارگذاری گردید.

در آینده نزدیک بخش های مختلف وبسایت تکمیل گردیده و لیست اولویت بندی نیز منتشر میگردد